ПАЛАНАЧКЕ onLine
Copyright © 2006-2012. Palanačke novine. Design by Deja Nick
Почетна Редакција Контакт Маркетинг Архива

Ценовник и димензије

огласног простора


Маркица на насловној страници (60 х 40 мм) - 4.000 дин


1/1 странице у колору (240 х 340 + 3 мм) - 14.000 дин
1/2 странице у колору
(240 х 170 мм или 120 х 340 мм) - 8.000 дин
1/4 странице у колору
(120 х 170 мм) - 5.000 дин
1/8 странице у колору
(120 х 85 мм) - 3.000 дин

Репортажа (1/2 странице у колору) - 10.000 дин
Репортажа
(1/1 странице у колору) - 16.000 дин


1/1 странице једнобојно (240 х 340 + 3 мм) - 8.000 дин

1/2 странице једнобојно (240 х 170 мм или 120 х 340 мм) - 5.000 дин
1/4 странице једнобојно
(120 х 170 мм) - 3.000 дин
1/8 странице једнобојно
(120 х 85 мм) - 2.000 дин

Мали оглас (до 20 речи) - 100 дин

Пословни оглас (до 20 речи) - 200 дин

Читуља/Сећање (1/8 странице) - 1.000 дин

Репортажа (1/2 странице једнобојно) - 6.000 дин
Репортажа
(1/1 странице једнобојно) - 10.000 дин


Убацивање одштампаног пропагандног материјала - 5 дин/ком


Попусти, спонзорства рубрика, посебни захтеви и политички маркетинг посебно се уговарају.

За додатне информације контактирајте маркетинг службу

(телефон: 064/920-5928 или e-mail: salereklame@gmail.com).


Паланачке новине

Паланка инфо

Смедеревска Паланка

ПИБ: 107050632

Жиро рачун: 205-166888-41


Рок за предају огласа је пет дана пре изласка броја из штампе. Огласи се предају искључиво у PDF, EPS и TIFF формату (у случају векторског EPS-а текст обавезно претворити у криве). Материјал мора бити у CMYK облику. Огласи за целу страницу морају имати додатних 3 мм за обрез са све четири ивице.